Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 37 Materiële vaste activa 

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

150

345

73

568

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-245

-

-325

     

Boekwaarde per 1 januari 2015

70

100

73

243

     

Mutaties 2015

    

Investeringen

-

17

61

78

Desinvesteringen

-2

-5

-

-7

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

68

44

-118

-6

     

Totaal

61

6

-57

10

     

Boekwaarde per 31 december 2015

    

Aanschafwaarde

196

365

16

577

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-65

-259

-

-324

     

Boekwaarde per 31 december 2015

131

106

16

253

     

Mutaties 2016

    

Investeringen

-

19

65

84

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-8

-55

-

-63

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

9

28

-37

-

     

Totaal

1

-8

28

21

     

Boekwaarde per 31 december 2016

    

Aanschafwaarde

205

411

44

660

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-73

-313

-

-386

     

Boekwaarde per 31 december 2016

132

98

44

274

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 84 miljoen (2015 € 78 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de herontwikkeling van de locatie in Arnhem en investeringen in hard- en software.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag