Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 38 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Per 1 januari 2015

   

Aanschafwaarde

104

-

104

    

Boekwaarde per 1 januari 2015

104

-

104

    

Mutaties 2015

   

Nieuwe consolidaties

-

3

3

Totaal

-

3

3

    

Stand per 31 december 2015

   

Aanschafwaarde

104

4

108

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-1

-1

    

Boekwaarde per 31 december 2015

104

3

107

    

Mutaties 2016

   

Vervallen consolidaties

-36

-

-36

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-36

-1

-37

    

Stand per 31 december 2016

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-2

-2

    

Boekwaarde per 31 december 2016

68

2

70

De post goodwill bestaat ultimo 2016 uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen) die is gealloceerd aan Liander en Stam (€ 7 miljoen), zie noot [4]. De afname van de goodwill ten opzichte van 2015 betreft de goodwill gealloceerd aan de per 1 januari 2016 verkochte groepsdeelneming Endinet Groep B.V.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag