Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 44 Langlopende verplichtingen

De rentevoeten en aflossingen van de langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

1.660

1.764

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

844

475

Aflossingen

-942

-579

Totaal

-98

-104

   

Boekwaarde per 31 december

1.562

1.660

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

75

81

Onderhandse en groene leningen

1,0%

2,1%

-

20

13

13

Euro Medium Term Notes

2,6%

3,7%

-

400

1.394

1.095

Euro Commercial Paper

0,0%

0,4%

75

46

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

80

471

1.482

1.189

Bij het kortlopende ECP programma is sprake van variabele rente.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Minder dan 1 jaar

81

471

Tussen 1 en 2 jaar

6

6

Tussen 2 en 3 jaar

306

6

Tussen 3 en 4 jaar

7

306

Tussen 4 en 5 jaar

8

7

Meer dan 5 jaar

1.154

864

   

Boekwaarde per 31 december

1.562

1.660

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag