Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Benodigde competenties

Impact Ernstig

Waarschijnlijkheid Medium

Verwachte ontwikkeling Toenemend ↑

Wat is het risico?

We onderkennen het strategische vraagstuk of we de benodigde competenties voor nu en in de toekomst kunnen aantrekken, ontwikkelen en behouden. De gevolgen van de energietransitie voor ons bedrijf zijn aanzienlijk. Dit vraagt om andere competenties in de (nabije) toekomst, naast de competenties waar we al jaren vertrouwd mee zijn en in huis hebben.

Hoe wordt het gemanaged?

Wij dienen zicht te hebben op de kritische competenties van de toekomst gezien de voortschrijding van technologie en digitalisering. We zullen een aantrekkelijke werkgever moeten blijven om voldoende aantrekkingskracht te houden op nieuw talent. Een aantrekkelijke werkgever zijn we door de ontwikkelingsmogelijkheden die we geven, door zinvol en (technisch) uitdagend werk te bieden en ook IT technisch uitdagend werk. Ook zullen we de huidige medewerkers in deze ontwikkeling meenemen en om- en bijscholen waar nodig. Onder andere via social media pools hebben onze recruiters contact met relevante doelgroepen. Daarnaast gaan we steeds meer samenwerkingsverbanden aan met universiteiten en scholen om vroegtijdig als mogelijke werkgever in beeld te zijn.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag