Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

8 Energiegebruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2 emissiereductie te werken, onder meer door ons energiegebruik te vergroenen via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we samen aan een uniformering voor het bepalen van onze footprint. Onze CO2-uitstoot lag in 2016 lager dan het jaar ervoor.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag