Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2017

2016

Netto-omzet

838

 

783

 

Overige baten

71

 

65

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

909

 

848

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-196

 

-195

 

Personeelskosten

-243

 

-238

 

Externe personeelskosten

-73

 

-60

 

Overige bedrijfskosten

-161

 

-156

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-673

 

-649

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-192

 

-182

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

103

 

91

 

Totaal bedrijfskosten

 

-762

 

-740

     

Bedrijfsresultaat

 

147

 

108

     

Financiële baten

 

9

 

8

Financiële lasten

 

-30

 

-36

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-2

 

-1

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

124

 

79

     

Belastingen

 

-31

 

-23

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

93

 

56

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-

 

176

Resultaat na belastingen

 

93

 

232

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag