Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2016

2015

Netto-omzet1

21

1.584

 

1.540

 

Overige baten1

22

139

 

140

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.723

 

1.680

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-402

 

-400

 

Personeelskosten

24

-462

 

-444

 

Externe personeelskosten

24

-123

 

-125

 

Overige bedrijfskosten

25

-333

 

-208

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.320

 

-1.177

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-395

 

-338

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

199

 

174

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.516

 

-1.341

      

Bedrijfsresultaat

  

207

 

339

      

Financiële baten

27

 

18

 

54

Financiële lasten

28

 

-72

 

-125

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-5

 

-4

Resultaat voor belastingen

  

148

 

264

      

Belastingen

29

 

-42

 

-67

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

106

 

197

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

33

 

176

 

38

Resultaat na belastingen

  

282

 

235

    • 1De bedragen voor 2015 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

    Het resultaat na belastingen 2016 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

    Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag