Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Remuneratierapport

Dit remuneratierapport is namens de Raad van Commissarissen opgesteld door de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. Het bevat een uiteenzetting van het in 2014 gehanteerde beloningsbeleid en de uitvoering daarvan voor de Raad van Bestuur van Alliander.

Het remuneratierapport bevat tevens het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen in 2014. Voor een overzicht van de aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen toegekende beloning over 2014 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag