Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2014

2013

Netto-omzet

21

1.696

 

1.744

 

Overige baten

22

141

 

102

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.837

 

1.846

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-406

 

-416

 

Personeelskosten

24

-465

 

-453

 

Externe personeelskosten

24

-118

 

-107

 

Overige bedrijfskosten

25

-159

 

-247

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.148

 

-1.223

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-354

 

-357

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

175

 

191

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.327

 

-1.389

      

Bedrijfsresultaat

  

510

 

457

      

Financiële baten

27

 

50

 

43

Financiële lasten

28

 

-143

 

-112

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-

 

2

Resultaat voor belastingen

  

417

 

390

      

Belastingen

29

 

-94

 

-102

      

Resultaat na belastingen

  

323

 

288

Het resultaat na belastingen 2014 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag